ÇOMÜ’de Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı Sayısı 10’a Çıktı


06 Nisan 2021

ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına 3 yenisi daha eklendi.

ÇOMÜ Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi mevcut Uzaktan Eğitim Programlarına yenilerini ekleyerek ÇOMÜ’nün hızlı büyümeyesine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu’nun onayı ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde eklenen 3 yeni uzaktan eğitim programı ile beraber mevcut uzaktan eğitim yüksek lisans programı sayısı 10’a çıktı. 

Uzaktan öğretim tasarım ilkelerine göre ders içerikleri ile materyallerinin hazırlanması, ÇOMÜ Öğrenme Yönetim Sistemi’nde uzaktan öğretim ortamı ve canlı ders altyapısının hazırlanması ve bölüm tanıtım videolarının kurgulanması ÇOMÜ Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (COMUZEM) tarafından bitirilen programların başvurusu Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından içeriklerin incelenmesi neticesinde onaylandı.

31.03.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan YÖK Oluru ile Kamu Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde Kamu Yönetimi, Kent ve Siyaset Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İktisat Anabilim Dalı bünyesinde İktisat Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı bünyesinde Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın açılması uygun görülmüştür.

Yeni açılan programlar 2021-2022 Güz Yarıyılında 50 kontenjan ile öğrenci kabulüne başlayacaktır.

Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi aracılığı ile katkı verilen ÇOMÜ mevcut Uzaktan Öğretim Programları şunlardır;

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

– Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi

Temel Eğitim Anabilim Dalı

– Sınıf Eğitimi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı      

– Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

– İşletme Yöneticiliği

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

– Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi

Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı

– Bankacılık ve Finans

Maliye Anabilim Dalı

– Maliye

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

– Kamu Yönetimi, Kent ve Siyaset (Yeni)

İktisat Anabilim Dalı

– İktisat (Yeni)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı             

– Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yeni)

Ayrıca ÇOMÜ senatosundan alınan kararlar doğrultusunda yeni programların açılması konusunda çalışmalar devam etmekte içerik ve altyapı sistemlerinin hazırlıkları tamamlanmaktadır.

Kaynak: www.comu.edu.tr