ÇOMÜ’lü Öğrenciler Stajyer Araştırmacı Programına Kabul Edildi


12 Ocak 2021

Lisans öğrencilerinin Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla TÜBİTAK tarafından ilk kez proje tabanlı burs programı olan STAR programı hazırlandı. 

TÜBİTAK merkez ve enstitülerinde yürütülen ya da TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde başarılı öğrencilerin ilgi duydukları bilim ve teknoloji alanlarında araştırma tecrübesi edinmeleri, akademik çalışmalarına ek olarak bilimsel araştırma projelerinde görev almaları ve araştırma becerilerini geliştirmelerinin hedeflendiği projeye 12.000’den fazla öğrenci başvurdu.

Yapılan yerleştirmeler sonucunda 145 farklı üniversiteden, fen, mühendislik, sağlık ve sosyal ve beşeri bilimler alanlarında 134 farklı lisans programında öğrenim gören birinci sınıf öğrencileri de dahil olmak üzere 1.500 lisans öğrencisi STAR programına onaylandı.

ÇOMÜ de STAR programında bursiyer öğrenci olarak listede bulunuyor. Programa kabul edilen ÇOMÜ öğrencilerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Kaynak: www.comu.edu.tr